EGM SINAV KONULARI

admin
Ekim 18, 2020

EMNİYET TEŞKİLATINDAEMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ GÖREVLİ PERSONELİN
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KADROLAR ve SINAV KONU BAŞLIKLARI

( Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şoför,)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 10
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 10
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 10
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 10
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 6
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 6
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 6
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 6
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 3
Toplam 80

(Programcı)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Bilgisayar Kullanımı (Windows, Word, Powerpoint, Excel) 2
14 Algoritma ve Akış Diyagramları 2
15 Programlama Dilleri (C#, Java, Asp, Php) 2
16 Veri Tabanları (Sql, Mysql) 2
17 Web Tasarımı (CSS, Javascript, Html) 2
Toplam 50

(İstatistikçi)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 2
14 Örnekleme, Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme 2
15 Çok Değişkenli İstatistik 2
16 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 2
17 Deney Tasarımı ve Varyans Analizi 2
Toplam 50

(Elektrik / Elektrik- Elektronik / Elektronik Mühendisi)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Kontrol Sistemleri 2
14 Elektronik Devreler 2
15 Devre Analizi 2
16 Diferansiyel Denklemler 2
17 Sinyaller ve Sistemler 2
Toplam 50

(Bilgisayar Mühendisi)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Bilgisayar Ağları 2
14 Programlama (C#, Java) 2
15 Yazılım Mühendisliği 2
16 Algoritma 2
17 Web Teknolojileri(Html, Css, JavaScript) 2
Toplam 50

(Makine Mühendisi)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Akışkanlar Mekaniği 2
14 Isı 2
15 Mekanizma 2
16 Konstrüksiyon 2
17 Makine Elemanları 2
Toplam 50

(İnşaat Mühendisi)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Yapı ve Mekanik (statik, dinamik, mukavemet, yapı statiği, betonarme, yapı dinamiği, çelik) 2
14 Geoteknik (Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı) 2
15 Yapı Teknolojileri – Yapı Bilgisi 2
16 Malzeme 2
17 Yapı Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Metraj 2
Toplam 50

(Elektrik / Elektronik Teknikeri)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Ölçme Tekniği 2
14 Sayısal Elektronik 2
15 Elektrik Devreleri 2
16 Güç Elektroniği 2
17 Sensörler ve Uygulamaları 2
Toplam 50

(Aşçı Teknikeri)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Mutfak Hizmetleri Yönetimi 3
14 Yöresel Mutfaklar 3
15 Menü Yönetimi 2
16 Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2
Toplam 50

(İklimlendirme Teknikeri)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Soğutma Sistemleri 2
14 Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2
15 Soğutma Sistem Tasarımları 2
16 İklimlendirme Soğutma Elektriği 2
17 Havalandırma Sistemleri 2
Toplam 50

(Elektrik / Elektrik-Elektronik Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Haberleşme Sistemleri 2
14 Elektronik Sistemler 2
15 Büro Makineleri 2
16 Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü 2
17 Endüstriyel Bakım Onarım 2
Toplam 50

(Ağaç İşleri Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Ağaç Malzemeleri 2
14 Mobilya İskeleti ve Döşeme 2
15 Mobilya ve Süsleme Sanatları 2
16 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 2
17 Ahşap Doğrama Teknolojisi 2
Toplam 50

(İnşaat Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Yapı İç Mekan Ressamlığı 2
14 Betonarme Yapı Sistemleri 2
15 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi 2
16 Restorasyon 2
17 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 2
Toplam 50

(Makine Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Bilgisayarlı Makine İmalat Dalı 2
14 Endüstriyel Kalıp 2
15 Makine Bakım Onarım 2
16 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 2
17 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 2
Toplam 50

(Metal İşleri Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Metal Doğrama 3
14 Kaynakçılık 3
15 Çelik Konstrüksiyon 2
16 Isı İşlem 2
Toplam 50

(Sıhhi Tesisat Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Yapı Tesisat Sistemleri 4
14 Soğutma Sistemleri 3
15 İklimlendirme Sistemleri 3
Toplam 50

(Aşçı Teknisyeni)

Sıra No KONU BAŞLIKLARI Soru Sayısı
1 Genel Kültür (Türkçe ve Dilbilgisi) 4
2 Genel Kültür (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 4
3 Genel Kültür (T.C. Anayasası) 4
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 3
5 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 3
6 Emniyet Teşkilatı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
10 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 3
11 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 3
12 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 4
13 Mutfak Uygulamaları 2
14 Türk Mutfağı Uygulamaları 2
15 Hamur Ürünleri 2
16 Tatlı Yapım Teknikleri 2
17 Açık Büfe 2
Toplam 50

 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı
06 EYLÜL 2021
YURT AKADEMİ SORU BANKASINDA

65 SINAV 3340 SORU 24544 DEFA ÇÖZÜLDÜ

Üye OlŞifremi Unuttum

ZİYARETÇİ
0135681
Bugünkü Ziyaretler : 18
Dünkü Ziyaretler : 28
Toplam : 135681
Toplam Hit : 417578
Çevrimiçi Kişiler: 1